Wykorzystałeś już kod rabatowy.
Podany email jest niepoprawny.
Kod rabatowy został wysłany na maila.
0

Zamówienia

Zamówienia w sklepie Internetowym

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone i opłacone (zamówienie uznaje się za opłacone w momencie zaksięgowania środków na koncie bankowym sklepu kupujemy.to lub koncie PayU), lub kupione z opcją „za pobraniem” po godzinie 6:00 rano oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
  1. przez Konto - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub
  2. z wykorzystaniem formuły „gość” - tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Klauzuli, o której mowa w pkt. IV.9 powyżej, lub
  3. telefonicznie - poprzez kontakt z Infolinią. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest podać konsultantowi Infolinii swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych z wykorzystaniem formuły „gość” oraz zaakceptować treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz Klauzuli, o której mowa w pkt. IV.9 powyżej. Usługodawca w oparciu o te dane prześle Użytkownikowi na podany adres elektroniczny (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) w temacie „Nowe Zamówienie”.
  4. W przypadku gdy za pośrednictwem Infolinii, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem będącym Konsumentem w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, informuje go o tym celu, jak również podaje dane identyfikujące Usługodawcę oraz dane osoby w imieniu której telefonuje.

   W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Infolinii, Usługodawca podaje Użytkownikowi, będącego Konsumentem informacje dotyczące:
 • głównych cech świadczenia Sprzedającego;
 • oznaczenia Sprzedającego;
 • łącznej ceny za Towary oraz opłaty za Dostawę Towaru;
 • prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
 • czas trwania Umowy Sprzedaży – na okres jej wykonania.

 


©Copyright 2016 iBuy sp. z o.o. sp. k.. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Właścicielem marki KUPUJEMY.TO jest firma iBuy sp. z o.o. sp. k., ul Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa

Nasz kanał na youtube